Artikel 1. GARANTIE, KLACHT

1.1 De Leverancier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten geleverd aan de Afnemer, overeenkomstig met de specificaties van de producten. De rechten en garantie van de Afnemer zijn echter verlopen bij het verlopen van de houdbaarheidsdatum die aangegeven staat op de verpakking. In het geval dat de houdbaarheidsdatum op de verpakking mist, zal de garantie verlopen na exact één jaar na het aanleveren van de producten bij de Afnemer. De Afnemer dient direct na het aanleveren van de producten deze te inspecteren.

Garantieverlies, bij een verborgen defect, treed op als de Afnemer geen kwaliteitsklacht in geschreven vorm indient binnen 7 dagen na het constateren van het defect. In het geval dat een zichtbaar defect wordt geconstateerd bij de producten dient de Afnemer dezelfde dag een kwaliteitsklacht in te dienen bij de Leverancier. Verder dient de Afnemer, op kosten van de Afnemer, de volgende documenten met de kwaliteitsklacht mee te sturen:

  1. Klachtprotocol (beschrijft in detail de discrepanties van het product met betrekking tot de kwaliteit).
  2. Voorbeelden en foto's van het product die in het klachtprotocol beschreven staan.
  3. Kopie van de vrachtbrief en factuur.
  4. De betreffende producten.

1.2 De Leverancier is niet aansprakelijk voor defecten aan de geleverde producten als deze getransporteerd of opgeborgen zijn door de Afnemer in condities die niet voldoen aan de specificaties of die de kwaliteit van de producten niet beschermen. Opslag en transport condities zullen worden bedongen in samenhang met de bestelling of het contract.

1.3 In het geval dat de kwaliteitsklacht wordt geaccepteerd, zal de Leverancier een van de volgende stappen ondernemen:

 

  1. de producten vrij van defecten leveren (evt. samen met de volgende levering) of
  2. een prijsreductie geven die in proportie is met hoeveel de waarde van het product zonder defecten is met de waarde die berekend is met de door de Leverancier geaccepteerde defecten.

 

Klachtprotocol formulier

Download hier het Klachtprotocol formulier.

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen!